מסננים

מגוון רחב של סוגי פילטר מים ומסנן מים המשווקת באגם המים. מוצרי הסננים שלנו כוללים מסנן לתמי 4 ועוד מוצרי בר מים.