קולרים למוסדות

קולר למוסדות הינם סוגים של קולרים שאינם מיעודים בית הפרטי אבל קולר מי שנועד למבנים בהם יש הרבה אנשים שצריכים שתייה מזדמנת