1. דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
  2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממחסני החברה במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו באתר וזאת בתאום מראש מול החברה או הנציגים הרלוונטיים לכך באשר למקום ומועד האיסוף.
  3. מוסכם כי במקרים של איסוף על ידי הלקוח לא ייגבו מהלקוח דמי משלוח .
  4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, " lakewater " ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים באתר ובדף המכירה מתייחסים רק לימי עסקים: א-ה ואינם כוללים שבתות וחגים.